Tipy na čistenie kaziet HP Tips

Share

Atramentové kazety sú neoddeliteľnou súčasťou tlačiarne a ich čistota je veľmi dôležitá na zachovanie čo najlepšej kvality tlače. Najmä majitelia kaziet HP si všimli, že po určitom čase sa kvalita tlače ich dokumentov a fotografií začne zhoršovať. 

Problém je zvyčajne dôsledkom nahromadenia nečistôt, prachu a zaschnutého atramentu na kontaktoch a tryskách atramentovej kazety. Dobrou správou je, že existujú jednoduché veci, ktoré môžete urobiť, aby ste tieto časti udržiavali stále čisté a upratané.

Atramentové kazety sú neoddeliteľnou súčasťou tlačiarne a ich čistota je veľmi dôležitá na zachovanie čo najlepšej kvality tlače.

Nezáleží na tom, či ste profesionál, ktorý potrebuje vytlačiť hromady dôležitých dokumentov, študent, ktorý sa ponáhľa vytlačiť školské úlohy, alebo fotograf, ktorý má termín na vytlačenie svojej práce, pravidelné čistenie atramentových kaziet je dôležitým krokom v procese. 

Čistenie kaziet HP jednoduchým spôsobom 

Ak chcete vyčistiť kazetu HP, začnite vypnutím tlačiarne a jej odpojením od zdroja napájania. Opatrne vyberte atramentovú kazetu z tlačiarne, pričom postupujte podľa pokynov výrobcu. Uistite sa, že s kazetou manipulujete za jej okraje, aby ste zabránili pokrytiu trysiek odtlačkami prstov. 

Vezmite si čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, a jemne ňou utrite kontakty a trysky na spodnej časti atramentovej kazety. Dbajte na to, aby ste odstránili všetok zaschnutý atrament alebo prípadné nečistoty. 

Ak sa zdá, že kontakty a trysky sú trochu znečistené, môžete handričku navlhčiť malým množstvom vody. Len dbajte na to, aby ste handričku nenasýtili, pretože by ste mohli skončiť s poškodením atramentovej kazety nadmerným množstvom vody. 

Po skončení utierania kontaktov a trysiek použite ďalšiu suchú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, aby ste ich úplne vysušili. Pred opätovným zapojením atramentovej kazety ju vložte späť do tlačiarne. Vykonajte čistenie tlačovej hlavy tak, že prejdete na ovládací panel alebo do nastavení tlačiarne. Vyberte položku „tools“ (nástroje) alebo „maintenance“ (údržba) a potom vyberte položku „clean cartridges“ (vyčistiť kazety) alebo „clean print head“ (vyčistiť tlačovú hlavu) v závislosti od modelu vašej tlačiarne. 

Vyhnite sa týmto bežným problémom s kazetami HP 

Nevyčistenie kaziet HP môže mať za následok niekoľko problémov. Prvým a najčastejším je zaschnutý atrament na kontaktoch a tryskách. To môže mať za následok nekvalitné výtlačky a nežiaduce upchatie. 

Dbajte aj na to, aby ste používali správnu atramentovú kazetu pre konkrétny model tlačiarne, pretože použitie nesprávnej kazety povedie len k zhoršeniu kvality tlače a v horšom prípade k poškodeniu tlačiarne. 

K úniku atramentu môže dôjsť aj vtedy, ak sú trysky už poškodené alebo ak atramentová kazeta nebola správne utesnená. Najdôležitejšie je, že ak kazety HP nebudete pravidelne čistiť, môže to časom viesť k nízkej kvalite tlače a upchatiu. 

Vaše kazety HP sú ako záchranné lano vašej tlačiarne. Ak im nevenujete pozornosť a starostlivosť, ktorú potrebujú a zaslúžia si, vaša tlačiareň nebude schopná vykonávať svoju prácu, čo môže spôsobiť vážne nepríjemnosti na vašej strane. Postupujte podľa týchto krokov a udržujte svoje kazety stále čisté a v dobrom stave. 

Podobné príspevky: