Yamaha P45 má tiež transponovanú funkciu

Share

Režim Split(rozdeliť), ktorý by vám umožnil rozdeliť klávesnicu medzi dva rôzne zvuky, nie je na modeli Yamaha P-45 k dispozícii.

Režim je často používaný u učiteľov klavírov; môžu sedieť vedľa študenta a hrať niektoré melódie a študent môže sledovať spolu na druhej strane klávesnice, hrať rovnaké tóny.

Transponovanie a jemne ladenie

Podobne ako akékoľvek iné digitálne klavírne zariadenie, aj model Yamaha P45 nemusí byť naladený (niekedy),a prichádza naladený na štandardnú výšku A440.

Funkcia jemného ladenia umožňuje zvýšiť alebo znížiť výšku celej klávesnice v 0.2Hz prírastku, aby zodpovedali napríklad rozstupu ďalšieho nástroja alebo speváka.

Yamaha P45 má tiež transponovanú funkciu, ktorá vám umožní zmeniť rozstup klávesnice v poltónových krokoch.

Napríklad, môžete posunúť rozstup a byť schopný hrať pieseň v inom kľúči bez zmeny umiestnenia vašej ruke. Transpozícia je tiež veľmi užitočná, ak chcete hrať pieseň napísanú v ťažkom kľúči s mnohými čiernymi kľúčmi; môžete jednoducho posunúť výšku klávesnice a prehrať skladbu iným jednoduchším tlačidlom.

Nahrávanie a prehravánie

Funkcia nahrávania Yamaha P-45

Yamaha P45 nemá zabudovaný MIDI alebo audio rekordér, ktorý by vám umožnil nahrávať a prehrávať vaše výkony. Avšak stále môžete používať pripojenie USB (MIDI) a pomocou určitého hudobného softvéru môžete nahrávať hudbu.

Metronome

Yamaha P-45 preskúmanie

Vstavaný metronóm udržuje stabilné tempo pre vás tým, že tiká pri konštantnej rýchlosti. Cvičenie s metronómom pomáha rozvíjať také základné zručnosti ako udržiavanie času a zmysel pre rytmus. Yamaha P-45 vám umožňuje nastaviť rytmus (časový podpis), tempo a hlasitosť metronómu.

Funkcia automatického vypnutia zabraňuje zbytočnej spotrebe energie automatickým vypnutím prístroja po približne 30 minútach bez činnosti.

Funkciu možno v prípade potreby vypnúť.

Pripojiteľnosti

Klavír je vybavený všetkými potrebnými portami a konektormi na pripojenie prístroja k externým zariadeniam, ako sú slúchadlá, externé zosilňovače, pedále na udržanie polohy atď..

  • Všetky konektory sú na zadnej strane prístroja.
  • Yamaha P-45 Porty a Konektory
  • Konektor USB (typ B)

Veľká zmena oproti predchádzajúcemu modelu Yamaha P35 je, že namiesto Midi In/Out portov má Yamaha P45 port USB to Host, ktorý je vo väčšine prípadov vhodnejšou voľbou.

Umožňuje prenášať MIDI dáta na externé zariadenia vrátane počítačov, tabletov (vyžaduje adaptér), atď.

Ak chcete pripojiť zariadenie Yamaha P45 k počítaču, musíte si kúpiť ďalší kábel USB od A do B. Ale nebojte sa, sú dosť lacné.

Podobné príspevky: